Värdegrund 

Likabehandlingsplan

Skolan ska arbeta med att främja lika behandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

Vår plan för lika behandling är ett levande dokument som hela tiden utvärderas och uppdateras. Detta sker tillsammans med Elevhälsan.