Studie - och yrkesvägledning

Studie - och yrkesvägledning

Studie - och yrkesvägledning ska integreras i undervisningen och sker i samverkan med Elevhälsoteamet. Det är en rättighet för eleven och skolan har ett uppdrag i att stödja eleverna att göra väl underbyggda val.