Försäkringar

Gemensam information för vårdnadshavare

Eleverna/barnen är försäkrade genom Dina Försäkringar. Vid olycksfall måste alltid läkare anlitas för att kunna anmäla skada. Blankett att skriva ut finns på Dina Försäkringars hemsida.
Skolans försäkringsnummer är: 16298026