Föräldrasamverkan

Föräldraråd

​​​​​​​På Växjsö byskola har vi ett föräldraråd. Föräldrarådsrepresentanter väljs i varje klass i samband med ett föräldramöte. Vi har ett önskemål om att det finns en representant från varje klass. Vem som helst får vara representant. Rektorn leder föräldrarådet och kallar till möten. Föräldrarådet är en kanal för samverkan mellan skola och hem. Rektor kommer med information angående verksamheten och föräldrarna får tillfälle att lämna synkunkter och åsikter om skolan. 
 
Alla föräldrar, inte bara representanter, är välkomna på ett föräldraråd.


Inbjudan till föräldraråd
Protokoll från senaste föräldrarådet