Elevhälsa

Elevhälsa

I Elevhälsoteamet ingår specialpedagog, kurator, skolpsykolog och skolsköterska. Vi har också tillgång till skolläkare och SYV. Elevhälsoteamet har lång erfarenhet av elevhälsoarbete inom skolan och garanterar en kvalificerad elevhälsa som anpassas efter skolans och förskolans behov. De jobbar förebyggande och främjande. Elevhälsoteamets skolor genomgick skolinspektionens granskning läsåret 2017/2018 och ingen av dem fick någon anmärkning på elevhälsan.

Elevhälsan arbetar på uppdrag av skolan och kontakt sker genom klasslärare eller pedagog på förskolan.