sjukdomar

Sjukdomar

Tyvärr så är sjukdomar och smittor en del av vardagen på förskolan. Barn blir sjuka och de smittar lätt varandra och personalen. Vi diskar leksaker och städar med desinfektion på utsatta platser men vi kan behöva hjälp från er vårdnadshavare med att minimera smittorna. Vissa baciller/virus bör man hantera försiktigare än andra och nedan följer lite information/riktlinjer.​​​​​​​

Magsjuka

Magsjuka är vanligast under vinterhalvåret, när man lever tätare tillsammans inomhus. Magsjukan beror oftast på en virusinfektion. Magsjuka smittar lätt och ofta är flera personer sjuka samtidigt i familjen eller på förskolan. Symtomen kommer generellt ett par dagar efter att barnet har smittats. Kräkningarna upphör ofta inom ett eller ett par dygn men diarréerna kan pågå längre, ibland upp till en vecka.

Hemma två dygn efter sista symtomet. 
Barn ska vara hemma när de kräks eller har diarré. De kan gå tillbaka till förskola eller familjedaghem när de äter som vanligt och inte har kräkts eller haft vattentunn diarré under minst två dygn.

Huvudlöss

Vem som helst kan få huvudlöss. Det har ingenting med hygien att göra. Huvudlössen sprider inte någon sjukdom. Huvudlössen lever av människors blod. De förflyttar sig genom att klättra på hårstråna men kan inte flyga eller hoppa. De sprids därför genom kontakt hår mot hår.
Löss som hamnat utanför håret, till exempel på golvet eller i soffor är försvagade och kan inte förflytta sig och smittar inte. Risken för spridning via borstar, mössor och sängkläder är mycket liten.

Huvudlöss måste behandlas men fortsätt att luskamma håret noggrant två till tre gånger i veckan i  två veckor efter sista behandlingen.

Läs behandlingsråd och mer information på på 1177.se.
​​​​​​​

Ögoninflammation

Det är vanligt att barn får en ögoninflammation, ofta i samband med en förkylning. För det mesta går det över inom fem dagar utan behandling med något läkemedel.
Även om barnet mår bra i övrigt bör hen vara hemma, dels för att ögoninflammation smittar, dels för att barnets öga måste tvättas flera gånger om dagen. Barnet kan gå tillbaka till barngruppen när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte är varigt längre.
​​​​​​​

Höstblåsor/svinkoppor

Är ni 

Vattkoppor

Är ni