Fri att växa - Växsjö byskola


Skolans ledord

​​​​​​​Vi tror på den lilla skolan och arbetar aktivt med att få respektfulla, omtänksamma och ansvarsfulla barn, så väl mot sig själva som mot andra. Det är grunden för att kunna arbeta med varje individs kunskapsutveckling, för att eleverna ska kunna ges möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Våra ledord som genomsyrar hela vår verksamhet är:
• Respekt
• Omtanke
• Ansvar

​​​​​​​Vi är en liten skola där all personal ser och känner igen alla elever. Den trygga skolmiljön ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Vi har en utbyggd och organiserad skolgård som inbjuder till fantasifulla lekar och aktiviteter som till exempel basket, fotboll och skridskoåkning.

Kontaktuppgifter


Rektor:

Maria Asplin
Telefon: 070-2690243 
Mail: maria.asplin@vaxsjobyskola.se

Skolans telefon
076-677 47 37​​​​​​​
​​​​​​​Fritids telefon
070-520 44 75