SynpunkterVåra för- och grundskola samt fritidshem arbetar med att ständigt utveckla sina verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete. Om för- eller grundskola samt fritidshem inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, ta då kontakt med oss. Vi tar självklart emot alla slags synpukter på våra verksamheter, både ris och ros. 

I första hand vänder du dig till personal i förskolan och fritidshem eller en mentor/lärare i grundskolan, i andra hand till rektor på den verksamhet som berörs. Om du inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende går du vidare till huvudman på Växsjö Byskola. Synpunkter och eventuella klagomål utreds och åtgärdas vid behov. Därefter och återkopplas det till uppgiftslämnaren samt till den berörda verksamheten.