Barnens vistelsetider

Barnens vistelsetider

Att vi har aktuella och korrekta tider för hur ert barn ska vistas hos oss är för allas bästa. Vi planerar bland annat in personalens schema utifrån detta samt lägger matbeställning baserat på anmälda barn. Att vi har korrekta vistelsetider är grunden för att vi får maten från MerSmak att räcka till eller att vi inte slänger bort mängder av mat. Vistelsetiderna är även det enda som kan säkerställa att eventuell specialkost är beställd till ert barn.  

Ledighet eller sjukdom

Vi vet att sjukdom kan uppstå hastigt och att en mor- eller farförälder kan erbjuda sig vara barnvakt med kort varsel men vänligen meddela oss detta så att vi kan avboka mat. Och så att vi inte väntar med aktivitet/utflykt för att ert barn ska komma till förskolan. 

Lediga föräldrar innebär lediga barn

Ditt barn behöver också ledighet och möjlighet till att varva ned. Att vara på förskolan är skoj men slitsamt så även om barnet trivs hos oss ska det vara ledigt om vårdnadshavare är ledig.

Hämtning/lämning av annan än vårdnadshavare

Vi vill såklart att ni meddelar om det är någon annan än vårdnadshavare som hämtar eller lämnar barnen. Detta så att både personal och barn är införstådd om vem som hämtar eller lämnar. Det är givetvis för alla inblandades trygghet och säkerheten.