Fritids

Fritidshemmet


Här på fritids går vi på utflykter, leker tillsammans och arbetar efter olika teman. Det är en pedagogisk verksamhet och har en egen del i läroplanen för grundskolan. Verksamheten ska utgå från den värdegrund ch det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår  i läroplanen. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.

Denna termin har vi valt att arbeta mycket med natur/samhälle inriktat mot miljö. Vi har därför planerat våra dagar och aktiviteter efter detta.

Vi är uppdelade i två grupper som heter Gläntan och Skogen. På Gläntan går de yngre barnen och på Skogen de äldre. 

Rutiner

06:00 - 07 :30, när den första fritidshemspersonalen kommer, är förskola och fritids sammanslagna i förskolans lokaler.
07:30 Serveras frukost på skolan i matsalen
08:00 Börjar skolan

13:15 Fritidsverksamheten börjar
13:30 serveras mellanmål för Skogen
14:00 serveras mellanmål för Gläntan
16:30 fritids stänger, resterande barn går över på förskolan

Schema

Det är viktigt att vi får in aktuella tider för eleverna. Lämna in dem via schemalappen ni hittar som länk här på sidan. Ni kan även be om en lapp på plats såklart.

Extrakläder

Då vi är ute så mycket som möjligt är det viktigt att barnen har med sig kläder efter väder.

Uppsägning av plats

Det är en månads uppsägningstid på platsen på fritids. Ni lämnar in en blankett till skolan. Ni hittar blanketten här på sidan eller så ber ni om en på plats.
Kontaktuppgifter


Ansvariga på fritids
Anna Jönsson
Ellinor Lundström
Mahadi Hassen
Marina Lindholm
Brittis Bodin

Telefon
070-520 44 75

Schemalapp 

Ansök om plats

Uppsägning av plats

Styrdokument