Fritids

Fritidshemmet


Här på fritids går vi på utflykter, leker tillsammans och arbetar efter olika teman. Det är en pedagogisk verksamhet och har en egen del i läroplanen för grundskolan. Verksamheten ska utgå från den värdegrund ch det uppdrag samt de övergripande mål och riktlinjer som framgår  i läroplanen. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid.

Denna termin har vi valt att arbeta mycket med natur/samhälle inriktat mot miljö. Vi har därför planerat våra dagar och aktiviteter efter detta.


Rutiner

06.00 fritids öppnas av förskolepersonalen
07.00 börjar den första personalen på fritids
07.30 serveras frukost
08.00 Skolan börjar

13.15 fritidsverksamheten börjar
14.00 mellanmål serveras
16.30 fritids stänger. De barn som är kvar går över till förskolan

Schema

Det är viktigt att vi får in aktuella tider för eleverna. Lämna in dem via schemalappen ni hittar som länk här på sidan. Ni kan även be om en lapp på plats såklart.

Extrakläder

Då vi är ute så mycket som möjligt är det viktigt att barnen har med sig kläder efter väder.

Uppsägning av plats

Det är en månads uppsägningstid på platsen på fritids. Ni lämnar in en blankett till skolan. Ni hittar blanketten här på sidan eller så ber ni om en på plats.
Kontaktuppgifter


Ansvariga på fritids
Jennifer Jonsson
Mahadi Hassen

Telefon
070-520 44 75

Schemalapp 

Ansök om plats

Uppsägning av plats

Styrdokument