Värdegrund

Värdegrund

Förskolan ska arbeta med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. 

Förskolans sammanhållande idé är att vi tror på den lilla förskolan där vi jobbar aktivt med att få, trygga, empatiska, kreativa och miljömedvetna barn. Alla ska trivas och känna glädje över att gå till förskolan. Alla som befinner sig på förskolan ska känna sig respekterade för det de är och där nolltolerans mot kränkande behandling gäller.

Vår plan för lika behandling är ett levande dokument som hela tiden utvärderas och uppdateras.