Värdegrund

Värdegrund

Vi på Fjärilens förskola arbetar utifrån fyra grundstenar som vi kallar TESS.
Trygghet, Empati, Samspel, Självkänsla. 

Från det att barnen börjar hos oss är vårat mål att alla barn ska ha en tro på sig själva och sin egen förmåga. Detta vill vi uppnå genom att alla barn ska känna sig sedda och lyssnade på, samt få sina behov tillfredsställda. Vi anser att då barnen känner trygghet och att de blir sedda stärks deras självkänsla och då kan de lättare ta sig an nya utmaningar, lära sig och utvecklas. 

Känner barnen sig trygga kan de lättare finna sin plats i gruppen och få känna att de är viktiga.