Förskoleklass

Förskoleklass


Förskoleklass består av 10 elever och har vissa av sina lektioner tillsammans med åk 1.