Välkommen till Växsjö Byskola

Fri att Växa – Växsjö byskola och Fjärilens förskola ligger sju kilometer norr om Bollnäs i Ljusnans natursköna dalgång.

​​​​​​​Den trygga miljön ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Vi tror på den lilla skolan och arbetar aktivt med att få respektfulla, omtänksamma och ansvarsfulla barn, så väl mot sig själva som mot andra. I år satsar vi på utemiljlö, utepedagogik samt en förstärkt elevhälsa. 

Ansök om plats

AkTuellt

Öppet hus!


Vi håller öppet hus på Fri att växa - Växsjö byskola/Fjärilens förskola  torsdag den
​​​​​​​8 december klockan 17.30-18.30. Gå en rundtur i vår trygga förskole- och skolmiljö som ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. På plats finns pedagoger som möter er och välkomnar era frågor.
Varmt välkomna!

Sjukanmälan