Välkommen till Växsjö Byskola

Fri att Växa – Växsjö byskola och Fjärilens förskola ligger sju kilometer norr om Bollnäs i Ljusnans natursköna dalgång.

​​​​​​​Den trygga miljön ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Vi tror på den lilla skolan och arbetar aktivt med att få respektfulla, omtänksamma och ansvarsfulla barn, så väl mot sig själva som mot andra. I år satsar vi på utemiljlö, utepedagogik samt en förstärkt elevhälsa. 

Ansök om plats till
grundskola och fritids


Klicka på knappen och fyll i blanketten, signera och skicka in till:
Vaxsjo byskola
Gamla landsvägen 120
821 94 Bollnäs


Ansök om plats till
förskola


Klicka på knappen för att komma till ansökan via Skolplatsen på Bollnäs kommuns hemsida. 
​​​​​​​
Sjukanmälan


Klicka på knappen för att hitta rätt telefonummer.
​​​​​​​