Skolskjuts

Skolskjuts

Eleverna på skolan har samma rättigheter som kommunens elever att få skolskjuts. Se information i dokumenten här bredvid. Man ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår.