Kostnadsfri förskola

Kostnadsfri förskola

Kostnadsfri förskola är en del av förskolans verksamhet och erbjuds till alla barn från och med höstterminen barnet fyller tre år enligt skollagen 8 kap. 4 §. Den kostnadsfria förskolan är 5 timmar per dag á 3 dagar i veckan, det vill säga 15 timmar i veckan. Terminen 2022/2023 är enligt Bollnäs Kommun perioden 1 september till 31 maj.
Länk till Bollnäs Kommun ​​​​​​​

Lov
Jullov den 23 december 2022– 10 januari 2023
Lovdag den 19 maj 2023

Föräldralediga/arbetslösa föräldrar
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan, detta enligt skollagen 8 kap 6 § skollagen. 
 
Vi på Fjärilens Förskola har, för verksamhetens upplägg, valt att förlägga dessa timmar till
tisdag, onsdag och torsdag 8:45-13:45.

​​​​​​​
Om man behöver ändra omsorgsbehovet ska dokumentet "anmälan om ändrat omsorgsbehov" användas lämnas in till förskolan.