Inskolning

Inskolning

Föräldraaktiv inskolning innebär att en förälder är på förskolan tillsammans med sitt barn. Föräldern är aktiv under inskolningen och deltar i verksamheten. Det skapar trygghet och kontinuitet för barnen, även för er föräldrar skapas en trygghet när ni får se hur verksamheten ser ut.

Under inskolningen får barn och föräldrarna i lugn och ro ta in det som händer på förskolan och lära känna alla nya människor. Du som förälder är med ditt barn på förskolan och deltar i det vardagliga som innelek, utelek, samlingar, måltider, vila, påklädning och blöjbyten.

Var tillsammans med barngruppen så mycket som möjligt under inskolningen så du och ditt barn lär känna oss pedagoger och de andra barnen på förskolan. Barnet skolas in i verksamheten genom att prova på våra olika aktiviteter tillsammans med de andra barnen och pedagogerna.

Inskolningen kommer att pågå under en vecka. Vi strävar efter att på måndagen kommer barnet tillsammans med en eller båda föräldrarna för att besöka oss på förskolan i ca 1 timme mellan klockan 9-10. Tisdag förlänger vi lite till kl 9-10.30. På onsdag kommer barnet tillsammans med en förälder mellan kl 9.00 – 13.45. Barnet och föräldern äter och följer alla förskolans rutiner tillsammans med dom andra barnen och pedagogerna på förskolan. Torsdag och fredag kommer barnet att vara själv hos oss på förskolan mellan kl 9.00 – 13.45. 
​​​​​​​​​​​​​​
Om ni efter inskolningsveckan känner att ni behöver mera tid för inskolning är det bara att meddela det till oss pedagoger så kommer vi gemensamt fram till hur vi går vidare. Efter inskolningen erbjuder vi ett uppföljningssamtal med er föräldrar om hur ni har upplevt barnets första tid på förskolan.