Lika behandlingsplan

Likabehandlingsplan

Skolan ska arbeta med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

Vår plan för lika behandling är ett levande dokument som hela tiden utvärderas och uppdateras. Detta sker tillsammans med elevhälsan. För att läsa planen följ länken.