Välkommen till Växsjö Byskola

Fri att Växa – Växsjö byskola och Fjärilens förskola ligger sju kilometer norr om Bollnäs i Ljusnans natursköna dalgång.

​​​​​​​Den trygga miljön ger goda förutsättningar för lärande och utveckling. Vi tror på den lilla skolan och arbetar aktivt med att få respektfulla, omtänksamma och ansvarsfulla barn, så väl mot sig själva som mot andra. I år satsar vi på utemiljlö, utepedagogik samt en förstärkt elevhälsa. 

Ansök om plats

Sjukanmälan