Allmän förskola

Allmän förskola

Heter numera kostnadsfri förskola.
Kostnadsfri förskola är en del av förskolans verksamhet och erbjuds till alla barn från och med höstterminen barnet fyller tre år enligt skollagen 8 kap. 4 §. Den kostnadsfria förskolan är minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Terminen 2018/2019 är enligt Bollnäs Kommun perioden 1 september till 31 maj.
Se länk här för mer information. 

Lov
Jullov den 24 december 2018– 8 januari 2019
Lovdag den 31 maj 2019

Föräldrarlediga/arbetslösa föräldrar
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas förskola från och med ett års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan, detta enligt skollagen 8 kap 6 § skollagen. 
 
Vi på Fjärilens Förskola har, för verksamhetens upplägg, valt att förlägga dessa timmar till
tisdag, onsdag och torsdag 8:45-13:45.

​​​​​​​
Om man behöver ändra omsorgsbehovet ska dokumentet "fsk ändrat omsorgsbehov" användas lämnas in till förskolan.